Nils Rosted

Jeg har en baggrund inden for international salg og markedsføring, som jeg har været beskæftiget med i 23 år, også i lederstillinger. Se mit CV på LinkedIn.

En dag sad jeg i møde og synes pludselig, at det føltes tomt og meningsløst for mig at være der. Hvorfor var jeg der? Hvad ville jeg egentlig med mit liv? Det gik op for mig, at jeg ikke vidste det. Denne erkendelse førte til en længere periode med stress, sygemelding og et farvel til den del af erhvervslivet og en helt ny rejse … rejsen hjem til mig selv.

Nu ved jeg, at rejsen ikke har et mål eller en finale. Men at processen er et mål i sig selv, og at vi alle sammen er på vej.

I dag arbejder jeg på opholdssteder og hjem for anbragte unge mennesker. Det føles godt at forsøge at gøre en forskel og måske kunne vise en anden vej for nogle mennesker, som har forskellige traumer og udfordringer i deres liv.

Derudover giver jeg også sessioner til mennesker, som har brug for at blive guidet til at finde deres egen indre balance og kærlighed. Mennesker, som måske er kommet lidt ud af kurs. Som er på en søgen efter sig selv. Eller noget helt tredje.

Fakta

Redskaberne til at kunne være vejviser for andre er et miks af min egen proces og de forskellige uddannelser, jeg har taget:
Derudover har jeg en daglig yoga- og meditationspraksis, som hjælper mig med at holde fokus og højne min bevidsthed. Jeg er løbende under udvikling, personligt som spirituelt. Jeg deltager i forskellige workshops, retreats, uddannelser, supervision og har dygtige mentorer, jeg støtter mig til.

FAQ

Hvad kan du hjælpe mig med?
Jeg kan hjælpe med mange forskellige ting, men som jeg ser det, er udgangspunktet for alt andet den relation, vi har med os selv. Vi kender nok alle følelsen af ikke at være god nok, men jeg tror, at vi alle har en indre kerne af kærlighed, hvorfra denne følelse kan mødes og transformeres. Og jeg ved, hvordan man transformerer de forhindringer, der blokerer denne kerne. På den måde kan en session hos mig hjælpe med at sætte dig fri, så du kan opleve dig selv på en ny og mere ægte måde.
Hvordan gør du det?
I en session bruger jeg først samtaleteknikker med kognitiv og følelsesmæssig bevidstgørelse for at afklare, hvad dine udfordringer egentlig handler om. Af og til kan et problem vise sig at stamme fra noget helt andet, end vi selv troede. Derefter bruger jeg et miks af forskellige teknikker, energiarbejde, vejrtrækningsøvelser og kropslige guidninger for at hjælpe dig med at transformere blokeringerne. Det kan forgå siddende eller liggende, alt efter hvad du har brug for.
Hvorfor arbejder du med mennesker?
Jeg har altid følt en indre drivkraft til at have med mennesker at gøre i mit arbejde. I de senere år og via min egen udviklingsproces som menneske har jeg fået et større ønske om at kunne give det videre til andre, som jeg selv har opnået. Nemlig, øget flow af energi og kærlighed, indre frihed og en dybere kontakt med sig selv.
Hvem kan få noget ud af en session hos dig?
Alle mennesker, der føler de har brug for hjælp eller guidning og er åben for afklaring og forløsning.

Kontakt


Nils Rosted
Tlf: 41 17 46 07

Følg mig