Familieopstillinger


Familieopstilling kan hjælpe dig med at …

  • afdække og heale ubevidste mønstre, vaner, misbrug, smerte eller konflikter som du sidder fast i
  • forløse og give slip på emotioner, som du måske har båret for andre familiemedlemmer
  • styrke din indre kerne ved at få større kendskab til og accept af dine rødder
  • løse op for kroniske tilstande, da de ofte har afsæt i familien og måske generationer tilbage
  • få healet og accepteret dine rødder, så du kan føle dig mere hel, i live og fri
Familieopstilling – eller systemisk opstilling – er en terapeutisk metode til at afdække de ubevidste prægninger, vi har med os fra det system, vi kommer fra, nemlig familien og slægten.

Familieopstilling, eller systemisk opstilling, som metoden også kaldes, er en praktisk anvendelig måde at synliggøre og afdække skjulte mønstre og sammenhænge i systemer. Et består et system af de dele, der udgør helheden. I en familie er det fx de medlemmer, som er født ind i familien. I et familiesystem er der en iboende orden. Eksempelvis skal børn være børn og forældre være forældre. Er rollerne byttet om, fungerer familien ikke optimalt. Det er usundt for et barn eksempelvis at skulle tage sig af sin mor, også selv om barnet gør det ud af kærlighed, og det er heller godt for moren. Familiesystemet bliver sundt, når denne iboende orden opretholdes eller genoprettes.

Vanskelige mønstre og forviklinger handler ofte om, at “noget” (fx en person, en følelse eller information) er ekskluderet. Når dette “noget” bliver bevidstgjort og får sin rette plads i systemet, bliver helheden tilsvarende mere harmonisk. Og du vil opleve, at du selv vil have lettere ved at falde til ro og finde på plads i dig selv og dit liv.

Man tager som regel udgangspunkt i dagligdags problematikker med fx arbejde, relationer, sygdom, vaner, mønstre, misbrug, konflikter, smerter eller parforhold og finder ud af, hvorfra problemet stammer.

Kontakt


Nils Rosted
Tlf: 41 17 46 07

Følg mig